haiku by Eva Ribich

water falling
into water
fountain