haiku by Gabriella De Masi

buzzing honeycomb-
the song of the working class