haiku by Shloka Shankar

dense fog
eyeballing my way
through life